วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Suara Haramain : 26-12-2019

เสียงมัสยิดฮารอมัยน์ นาซีฮัตหลังละหมาดซุฮรี ประจำวันที่ 26-12-2019 ณ มัสยิดฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี "การละหมาดกุสูฟ (สุริยาปราคา)" โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี